رسول ثریا

رسول ثریا


کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی


سرپرست مرکز رشد واحد های فناوری استهبان


عضو سازمان نظام مهندسی استان فارس


عضو دفتر کنترل و نظارت گاز استان فارس


طراح و ناظر تاسیسات ساختمان


مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دانش محور مبتکران نوین


مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش محور نوین ماشین


مدیر کنترل کیفیت شرکت سیلندر پر کنی بوتان


عضو فدراسیون بین المللی مخترعین ج.ا.ایران


عضو انجمن مخترعین کشور


عضو انجمن مهندسین مکانیک کشور


مدرس فنی و حرفه‌ای