مهدی افخم

مهدی افخم


دکتری عمران گرایش آب


رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای استهبان

عضو کارگروه توسعه منابع محیط زیست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

عضو کارگروه اشتغال شهرستان استهبان

عضو کارگروه IT و ICT اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس