ایده نما چیست؟

ایده نما رویدادی است که افراد توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک میزنند. هر کس حداقل یک فکر یا ایدهای دارد که با تمام شور و اشتیاق به آن می- پردازد. در مجموع رویداد ایده نما محلی است برای به اشتراک گذاری ایدههای مبتنی بر تجربیات زندگی- ساز، موضوعات مورد علاقه و شوق برانگیز و شنیدن نقطه نظرات منحصر به فرد داوران در خصوص ایدههای مطرح شده

شاخصهای مورد نظر داوران به شرح زیرمیباشد:
1- نو آوری
2- جذابیت ایده
3- شفافیت ایده
4- بازار پسند بودن

ویژگی های یک ایده خوب

یک ایده خوب باید نوآور، شفاف، دارای توجیه اقتصادی، امکانپذیری و بازار پسند و مهمتر از همه مرتبط با موضوع رویداد باشد و به طور کلی: - ایدهها باید از تنوع موضوعی بالایی برخوردار باشند.
ک ایده خوب باید نوآور، شفاف، دارای توجیه اقتصادی، امکانپذیری و بازار پسند و مهمتر از همه مرتبط با موضوع رویداد باشد و به طور کلی: - ایدهها باید از تنوع موضوعی بالایی برخوردار باشند.

شاخص های امتیازدهی

در مرحله نیمه نهایی مدت زمان ارائه ایده 1 دقیقه میباشد که در این بازه زمانی ایدهپرداز ایده خود را ارائه میکند. پس از ارائه، داوران به مدت 2 دقیقه نظرات خود را در خصوص ایده ارائه شده اعلام میکنند.

شاخصهای امتیاز دهی در مرحله نیمه نهایی و نهایی:
1- نو آوری
2- جذابیت ایده
3- شفافیت ایده
4- بازار پسند بودن
5- ارائه خوب
6- رعایت زمان

ایده نما

ایده نما رویدادی است که افراد، توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه محک میزنند. هر کس حداقل یک فکر یا ایده‌ای دارد که با تمام شور و اشتیاق به آن می پردازد. در مجموع رویداد ایده نما محلی است برای به اشتراک گذاری ایده های مبتنی بر تجربیات زندگی- ساز، موضوعات مورد علاقه و شوق برانگیز و شنیدن نقطه نظرات منحصر به فرد داوران در خصوص ایده های مطرح شده.

شرکت در این مسابقه ایده پردازی محدودیت سنی ندارد


اگر اهل ریسک کردن هستید و به ایده خود ایمان دارید به عنوان ایده پرداز ثبت نام کنید و اگر هنوز ایده مناسبی پیدا نکرده اید در جمع ما حاضر شوید و شنونده ایده های خوب دوستانتان باشید شاید در ایده نمای بعدی شما ایده پرداز آن رویداد باشید.

ایده دزدی

ایده دزدی موضوع خیلی جدیدی نیست. بعضی از ایده پردازان، کارآفرینان و جوانان استارتاپی بر این عقیده اند که صرف داشتن ایده باید مورد حمایت قانون قرار بگیرند و اگر زمانی ایده خود را با افرادی در میان گذاشتند و آن ها نسبت به اجرای آن اقدام کردند باید به صاحب ایده خسارت پرداخت کنند یا اینکه ایشان را در کسب و کار خود دخیل نمایند. اما آیا واقعا این گونه است؟ باید بدانیم که هر کسی با داشتن ذهنی خلاق می تواند ایده های بسیاری را در ذهن بپرواند. اما اینکه آن ایده قابلیت اجرا داشته باشد، سودآور باشد، با مقررات داخلی و بین المللی در تعارض نباشد و اینکه آن شخص توانایی اجرا، مدیریت و توسعه آن را داشته باشد ملاک است. در هیچ کجای دنیا صرف داشتن ایده، این حق را به افراد نمی دهد که بتوانند علیه کسانی که ایده آن ها را دزدیده و اجرا کرده اند طرح دعوا نمایند مگر اینکه بین خودشان قراردادی با این مضمون بسته باشند و این تعهد را نسبت به هم قبول کرده باشند. قراردادهایی مثل NDA و NCA. کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.

قرارداد NDA

ر اساس مقررات، زمانی می توانید از حمایت قانونی برخوردار شوید که ایده خود را به شکلی محسوس و ملموس در یک قالب محصول یا خدمت ارائه کرده باشید. در این صورت بسته به نوع محصول امکان ثبت آن به عنوان اختراع، طرح صنعتی، گواهی ثبت نرم افزار و …. را خواهید داشت تا از این طریق بتوانید ایده خود را که در قالب یک محصول یا خدمت ارائه شده است مورد حمایت قانون قرار دهید.

خلاصه
1- در هیچ کجای دنیا خود ایده قابلیت ثبت ندارد.
2- ایده باید به شکلی محسوس، ملموس و یا قابل درک در یک قالب محصول یا خدمت ارائه شود تا مورد حمایت قرار گیرد.
3- هر ایده پس از تبدیل به محصول یا خدمت (سرویس) بسته به نوع آن می تواند یک یا چند نوع حمایت قانونی را اخذ نماید.

برگزارکنندگان
حامیان همایش
farsScincepark
universityofestahban
parastari
novinmashim
payamenooruniversity
est-park
imamhosseioncollege
karafarinan
azaduniversityestahban
fani
rayantak
farsScincepark
universityofestahban
parastari
novinmashim
payamenooruniversity
est-park
imamhosseioncollege
karafarinan
azaduniversityestahban
fani
rayantak
مکان برگزاری